Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   
 
   
 
Tanıtım
 

 

 

Prof. Dr. Ali Açıkel

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili

 

 

DEKANIN MESAJI

 

Sevgili Öğrenciler,

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesine hoş geldiniz.

 

Yirmi üç yıllık eğitim-öğretim faaliyetini başarıyla geride bırakan Gaziosmanpaşa Üniversitesi çatısı altında 1999 yılında kurulan Eğitim Fakültemiz, "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü" (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı), "Eğitim Bilimleri Bölümü" (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı), "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü" (Müzik Öğretmenliği Programı ve Resim Öğretmenliği Programı), "Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü" (Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı) ve "Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü" (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı ve Türkçe Öğretmenliği Programı) ve “Temel Eğitim Bölümü” (Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ve Sınıf Öğretmenliği Programı) olmak üzere toplam 6 lisans bölümünde 10 ayrı öğretmenlik programı ile lisans eğitim-öğretimine devam etmektedir. Diğer 3 lisans bölümünde (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Özel Eğitim Bölümü ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü) ise öğretim elemanı temini çalışmaları tamamlandığında öğrenci alınacaktır.

GOÜ Eğitim Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetleri seçkin öğretim elamanı kadrosu ile yürütülmektedir. Fakültemiz kadrosunda 3 profesör, 11 doçent, 47 yardımcı doçent, 11 öğretim görevlisi, 37 araştırma görevlisi ve 3 okutman olmak üzere toplam 112 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bir başka ifadeyle fakültemizdeki bölümlerde alanında uzman  yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğretim elemanı mevcuttur ve bunlar öğrencilerimizle birebir ilgilenebilmektedir.

Fakültemizde eğitim dili Türkçedir. Ancak, tüm bölümlerimiz için "isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı" açılmaktadır. Öğrencilerimiz öğrenimleri süresince "çift anadal" ve "yandal" eğitimi yapabilmektedir. Fakültemizin programları, öğrencilerimizin değişen şartlara kolaylıkla uyum sağlayabileceği zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca Üniversitemizin, öğrencilerimiz için yarı zamanlı (part-time) çalışma imkânları bulunmaktadır.

Eğitim Fakültemizin modern binası, öğrencilerimize mükemmel bir eğitim-öğretim fizikî alt yapısı sunmaktadır. Bu bakımdan fakültemizde donanımlı 41 derslik, 2 amfi, 7 atölye, 5 bilgisayar laboratuarı, 3 Fen bilimleri öğretimi laboratuarı; 1 konferans salonu, 72 bireysel çalışma odası ve 5 özel amaçlı sınıf bulunmaktadır. Bu tesisler,  öğrencilerimizin meslek bilgileri kazanmalarına ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine katkı yapmaktadır.

YÖK onaylı Pedagojik Formasyon Sertifika Programımızla, Üniversitemiz ve diğer üniversite öğrencilerine öğretmenlik formasyonu imkânı sunuyoruz.

GOÜ Eğitim Fakültesi öğretmen-akademisyen ve araştırmacı yetiştiren programlarıyla siz değerli öğrencilerimizi; çağdaş bir yönetsel anlayışla, Atatürk İlkelerine bağlı, uluslararası düzeyde donanımlı ve yetkin, doğa ve insana saygılı eğitimciler yapmayı amaçlamaktadır.

 

Değerli öğretmen, danışman, akademisyen ve araştırmacı adayları;

 

Üniversiteli olmak, üniversite eğitimi almak ve bir meslek edinmek her birey için bir ayrıcalıktır. Bilim, sanat ve kültür yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Gaziosmanpaşa Üniversitemiz bünyesindeki Eğitim Fakültemiz, modern alt yapısı ve donanımlı öğretim elemanı kadrosuyla,  sizleri buluşmaya çağırıyor. Gelin hayallerinizi birlikte gerçeğe çevirelim.

 

Prof. Dr. Ali AÇIKEL

Dekan V.

 

TARİHÇE

 

Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18.08.1999 tarihli ve 22616 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26.08.1999 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.07.2000 tarih ve 1494/15785 sayılı yazısına istinaden; Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programının faaliyete geçirilmesi için 2000-2001 öğretim yılında 20 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 11.07.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve uygun görülmüştür.

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programına 2001-2002 öğretim yılında 80 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 10.04.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi uyarınca, söz konusu programa 60 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.03.2002 tarih ve 567/5953 sayılı yazısına istinaden, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına 2002-2003 öğretim yılında 25 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 18.03.2002 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 30 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2004 tarih ve 010418 sayılı yazısına istinaden, Resim-İş Öğretmenliği programına 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.04.2006 tarih ve 1159/008781 sayılı yazısına istinaden, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programına 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programına 2006-2007 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci, Fen Bilgisi Öğretmenliği programına 2006-2007 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.10.2008 tarih ve 3810/028142 sayılı yazısına istinaden, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı İkinci Öğretimine 40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.2011 tarih ve 3056 sayılı yazısına istinaden, Türkçe Öğretmenliği programına 2011-2012 eğitim-öğretim yılında  40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.08.2013 tarih ve 6217 sayılı yazısına istinaden, İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına 2013-2014 eğitim-öğretim yılında  40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.05.2016 tarih ve 27808 sayılı yazısına istinaden, Okul Öncesi Öğretmenliği programına 2016-2017 eğitim-öğretim yılında  50 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

 

 

 

MİSYON

Fakültemizin misyonu; bilimsel anlayışa sahip, üretken, ekip çalışması ve liderlik özelliklerine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, iletişim becerileri yüksek, eğitim teknolojilerini uygun şekilde kullanabilen, kendini yenileyebilen, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, kültüre ve sanata duyarlı, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, özgüveni ve hoşgörüsü olan, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde tutan öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca eğitim-öğretimde karşılaşılan sorunlara çözüm olabilecek araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları yürütebilecek akademik elemanlar yetiştirmek ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarla işbirliği yaparak karşılıklı gelişim desteği sağlamaktır.

 

 

VİZYON

Bilimsel araştırmalarla ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak; geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve gençlerimize çağdaş bilgi, beceri ve tutumlar kazandıracak nitelikli öğretmenler yetiştirmek; bu suretle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir fakülte konumuna yükselmek.

 

 

 
 
   
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.