Tanıtım

DEKANIN MESAJI

Sevgili Öğrenciler,

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesine hoş geldiniz.

Yirmi sekiz yıllık eğitim-öğretim faaliyetini başarıyla geride bırakan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi çatısı altında 1999 yılında kurulan Eğitim Fakültemiz, "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü" (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri  Öğretmenliği Programı), "Eğitim Bilimleri Bölümü" (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı), "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü" (Müzik Öğretmenliği Programı ve Resim Öğretmenliği Programı), "Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü" (Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı) ve " Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü" (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı ve Türkçe Öğretmenliği Programı) ve “Temel Eğitim Bölümü” (Okul Öncesi Öğretmenliği Programı ve   Sınıf Öğretmenliği Programı)  ve Özel Eğitim Bölümü (Zihin Engelliler Programı) ve “Yabancı Diller Eğitimi Bölümü” (İngiliz Dili Eğitimi) olmak üzere toplam 8 lisans bölümünde 12 ayrı öğretmenlik programı ile lisans eğitim-öğretimine devam etmektedir. Fakültemizde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mevcut olup henüz öğrenci alınmamaktadır. TOGÜ Eğitim Fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetleri seçkin öğretim elamanı kadrosu ile yürütülmektedir. Fakültemiz kadrosunda 8 profesör, 23 doçent, 40 Dr. Öğr. Üyesi, 6 öğretim görevlisi, 16 araştırma görevlisi  olmak üzere toplam 99 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bir başka ifadeyle fakültemizdeki bölümlerde alanında uzman  yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğretim elemanı mevcuttur ve bunlar öğrencilerimizle birebir ilgilenebilmektedir.

 

Fakültemizde eğitim dili Türkçedir. Ancak, tüm bölümlerimiz için "isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı" açılmaktadır. Öğrencilerimiz öğrenimleri süresince "çift anadal" ve "yandal" eğitimi yapabilmektedir. Fakültemizin programları, öğrencilerimizin değişen şartlara kolaylıkla uyum sağlayabileceği zengin bir içeriğe sahiptir. Ayrıca Üniversitemizin, öğrencilerimiz için yarı zamanlı (part-time) çalışma imkânları bulunmaktadır.

Eğitim Fakültemizin modern binası, öğrencilerimize mükemmel bir eğitim-öğretim fizikî alt yapısı sunmaktadır. Bu bakımdan fakültemizde donanımlı 41 derslik, 2 amfi, 7 atölye, 5 bilgisayar laboratuarı, 3 Fen bilimleri öğretimi laboratuarı; 1 konferans salonu, müzik eğitimi için 72 bireysel çalışma odası ve 5 özel amaçlı (alan eğitimi) sınıf bulunmaktadır. Bu tesisler,  öğrencilerimizin meslek bilgileri kazanmalarına ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine katkı yapmaktadır.

 

TOGÜ Eğitim Fakültesi öğretmen-akademisyen ve araştırmacı yetiştiren programlarıyla siz değerli öğrencilerimizi; çağdaş bir yönetsel anlayışla, Atatürk İlkelerine bağlı, uluslararası düzeyde donanımlı ve yetkin, doğa ve insana saygılı eğitimciler yapmayı amaçlamaktadır.

 

Değerli öğretmen, danışman, akademisyen ve araştırmacı adayları;

Üniversiteli olmak, üniversite eğitimi almak ve bir meslek edinmek her birey için bir ayrıcalıktır. Bilim, sanat ve kültür yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitemiz bünyesindeki Eğitim Fakültemiz, modern alt yapısı ve donanımlı öğretim elemanı kadrosuyla,  sizleri buluşmaya çağırıyor. Gelin hayallerinizi birlikte gerçeğe çevirelim.

 

                                     Prof. Dr. Eren YÜRÜDÜR

                                                                                                                                                                      Dekan


Tarihçe

Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18.08.1999 tarihli ve 22616 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26.08.1999 tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25.07.2000 tarih ve 1494/15785 sayılı yazısına istinaden; Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği programının faaliyete geçirilmesi için 2000-2001 öğretim yılında 20 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 11.07.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve uygun görülmüştür.

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği programına 2001-2002 öğretim yılında 80 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 10.04.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi uyarınca, söz konusu programa 60 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.03.2002 tarih ve 567/5953 sayılı yazısına istinaden, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına 2002-2003 öğretim yılında 25 öğrenci alınması konusundaki teklifi, 18.03.2002 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 30 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.06.2004 tarih ve 010418 sayılı yazısına istinaden, Resim-İş Öğretmenliği programına 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 25 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.04.2006 tarih ve 1159/008781 sayılı yazısına istinaden, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programına 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programına 2006-2007 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci, Fen Bilgisi Öğretmenliği programına 2006-2007 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.10.2008 tarih ve 3810/028142 sayılı yazısına istinaden, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı İkinci Öğretimine 40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.05.2011 tarih ve 3056 sayılı yazısına istinaden, Türkçe Öğretmenliği programına 2011-2012 eğitim-öğretim yılında  40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.08.2013 tarih ve 6217 sayılı yazısına istinaden, İlköğretim Matematik Öğretmenliği programına 2013-2014 eğitim-öğretim yılında  40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.05.2016 tarih ve 27808 sayılı yazısına istinaden, Okul Öncesi Öğretmenliği programına 2016-2017 eğitim-öğretim yılında  50 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.06.2020 tarih ve 36400 sayılı yazısına istinaden, Fakültemiz Özel Eğitim Bölümü’ne 45 öğrenci ve Yabancı Diller Eğitimi İngiliz Dili Eğitimi  Anabilim Dalı’na 40 öğrenci alınması 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygun görülmüştür.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.