Eğitim Bilimleri Bölümü

  • Eğitim Bilimleri Bölümü
  • Tanıtım

TANITIM

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında, Eğitim Bilimleri alanlarında tezli, tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programları yürütülmektedir. Mevcut programların oluşturulmasında çağın gereklerine uygun bilgi, beceri ve donanımların öğrencilere kazandırılması ilkesi esas alınmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda Anabilim Dalında Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanlarında lisansüstü programlar bulunmaktadır.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.
login