Özel Eğitim Bölümü

  • Özel Eğitim Bölümü
  • Tanıtım

Özel eğitim bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin eğitim özgüven ve yeterlilik gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile uygun ortamlarda yürütülen eğitim sürecidir.

Özel Eğitim Bölümü ise özel eğitim alanında yurtiçinde ve yurtdışında kullanılabilecek kuramsal ve uygulamalı bilgi üreterek; başta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul ve kurumlar olmak üzere, ülkemiz içinde ve dışında istihdam edilebilecek yeterlilikte özel eğitim öğretmen adayları yetiştirmektir. Bunun yanında ulusal ve uluslararası düzeyde özel eğitime ilişkin çözüm önerileri gelistirerek alanının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulan Özel Eğitim Bölümü, şuan için iki öğretim üyesi ve lisansüstü eğitimlerini tamamlamak için farklı üniversitelerde görevlendirilmiş 7 araştırma görevlisi ile faaliyetlerine devam etmekte ve diğer bölüm ve programların özel eğitime ilişkin ders ihtiyaçlarına katkı sağlamaktadır.

Özel Eğitim bölümünün temel amacı; özel gereksinimli bireylerin tüm eğitim kademelerinde yetiştirilmesi amacıyla Türk Milli Eğitimin temel ilkelerine bağlı öğretmen adayları yetiştirmektir.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.