Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
  • Tanıtım


Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Alman Dili Eğitimi, Arap Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi ve Japon Dili Eğitimi Ana Bilim Dalları bulunmaktadır. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında çalışmalarını sürdüren dört doktor öğretim üyesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün amacı; eğitimin ilke ve esasları doğrultusunda temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterliliğe sahip, toplumsal duyarlılığı yüksek ve yabancı dil eğitimi ile ilgili konulara eleştirel ve çok kültürlü bakış açısı geliştirebilen öğretmenler yetiştirmektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümünün vizyonu; mesleki ve sosyal etik bilinciyle hareket eden, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, mesleki ve kişisel olarak yeniliklere ve gelişmelere açık, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, kendisi ve çevresiyle barışık ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü mezunlarımız, devlet / özel okullarda ya da kurs ve etüt merkezlerinde yabancı dil öğretmeni; devlet / vakıf üniversitelerinde ise yabancı dil eğitimi alanında araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak görev yapabilirler. Mezunlarımız, yayımcılık sektöründe (çevirmen, editör ya da redaktör) ve turizm sektöründe (turist rehberliği ve dış ilişkiler koordinatörlüğü gibi alanlarda) istihdam edilebilmektedir. Aynı zamanda devlet bakanlıklarının ve silahlı kuvvetlerin dış ilişkiler ile ilgili bölümlerinde ve bankalar, devlet ve özel medya kuruluşları gibi dil ve kültür bilgisi gerektiren sektörlerde de çalışabilirler.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.