Eğitimde Yönetim, Teftiş Plan. ve Ekonomisi Anabilim Dalı

  • Eğitimde Yönetim, Teftiş Plan. ve Ekonomisi Anabilim Dalı
  • Tanıtım

TANITIM

EYTPE anabilim dalı, eğitimcilerin, eğitim sisteminin her kademesinde yer almalarına yol açacak donanımı kazanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen lisansüstü programlar sunmaya gayret etmektedir. Aday yöneticilere,  okulları ve kurumlarına etkili şekilde liderlik yapmalarına yönelik çağın gerektirdiği liderlik bilgi, beceri ve uygulama deneyimi ile eğitim vermeyi hedef almakta, böylece uygulamalarına katkıda bulunmak, eğitimi etkileyen ana sorunlara etkili ve pozitif şekilde çözüm getirmelerine katkıda bulunmak önemli hedeflenmektedir. Mezunların bir eğitimci olarak liderlik yapmalarına, eğitimdeki yenilik ve değişimleri kolaylaştırmaya hazırlanmalarına ve okuldaki değişim ve dönüşümü gerçekleştirme görevlerini etkili şekilde yapmalarına yardımcı olmaya yönelik eğitim verilmektedir. Eğitimcilerden eğitim programlarını yönetmekte liderlik yaparak kaliteli eğitime ve kaliteli öğrenmeye yol açmaları beklenmekte, öğrencilerin başarı standartlarını yükselterek, okul yöneticisinin profesyonel rolünü güçlendirmek dikkate alınmaktadır.

Eğitimcilerin eğitim yönetimi ve denetimi konusunda bilgilerini geliştirirken, uygulamaları ile teori arasında sürekli profesyonel gelişimi desteklemek, eğitim politikasıyla iligili konularda düşünmelerini sağlamak, nitelikli öğrenme ve öğretme için eğitim sistemini geliştirmeye katkıda bulunma fırsatı vermek, eleştirel ve orijinal düşünmeyi desteklemek esas alınmaktadır. 

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlara “Bilim Uzmanı” unvanı verilir.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.