Pedagojik Formasyon

  • Pedagojik Formasyon
  • Tanıtım

Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına ilgili lisans programlarının öğrenci ve mezunları başvurabilmektedir. Pedagojik formasyon eğitimi programının eğitim süresi en az iki yarıyıldır. Dersler, iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür. Programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır.


https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/pedagojik-formasyon-usul-ve-esaslar.aspx

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.