Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı, çeşitli resmi ve özel kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere psikolojik danışman yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Normal örgün öğretim programına ek olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim programı açılmıştır. Ancak 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programı kapatılmıştır. Eğitim bilimleri bölümü içerisinde yer alan rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı, günümüzde normal örgün öğretim programı ile eğitim-öğretime devam etmektedir. Lisans programının yanı sıra lisansüstü programlar aracılığıyla lisansüstü düzeyde öğrenciler yetiştirilmektedir. Şu an anabilim dalında 5 öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi hizmet vermektedir.

Programın amacı, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına yönelik güncel yaklaşım ve uygulamaları etkili şekilde kullanabilen, edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri farklı gruplara uyarlayabilen, birey gelişimini destekleyen, topluma katkı sağlayan, danışan sorunlarına uygun ve bilimsel yöntemlerle müdahale eden, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı göstererek ayrım yapmadan hizmet sunan, kişisel ve mesleki yaşamında evrensel değerleri benimseyen, mesleki etik ilkelere uygun davranan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Ayrıca çeşitli bilimsel araştırmalar yapılması ve özgün uygulamaların geliştirilmesi yoluyla, alanın gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.