Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

  • Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Bölümün Kuruluşu ve Amacı

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4 yıl süreli 'Müzik Öğretmenliği Lisans Programı' ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına müzik öğretmeni yetiştirmektedir. Bu program, alan bilgisi ve becerileri,  öğretmenlik ve meslek bilgisi becerileri, genel kültür derslerini içermektedir. 2000-2001 yılında eğitim öğretime başlayan Müzik Eğitimi Anabilim dalı 2004-2005 ders yılından itibaren Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Taşlıçiftlik Yerleşkesinde yaptırılan kendi binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Misyonumuz

Müzik Eğitimi Anabilim Dalının misyonu, müzik öğretmeni adaylarının alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür bakımından donanımını sağlamak ve alanıyla ilgili çağdaş yaklaşımları takip eden yaratıcı, araştırmacı, başarılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Müzik öğretmenliği programının vizyonu, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında sanat ve sanat eğitimini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda kavrayabilen, edinilmiş davranışları estetik birikimleriyle beraber yaşamın her alanına yansıtabilen müzik öğretmenleri yetiştirmektir.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.