Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

  • Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Bölümün Kuruluşu ve Amacı

Resim Eğitimi Anabilim Dalının amacı 4 yıl süreli 'Resim Öğretmenliği Lisans Programı' ile ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına resim öğretmeni yetiştirmektedir. Bu program, alan bilgisi ve becerileri,  öğretmenlik ve meslek bilgisi becerileri, genel kültür derslerini içermektedir. 2004 yılında eğitim-öğretime başlayan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı sanat ve sanat eğitimini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda kavrayabilen, edinilmiş davranışları estetik birikimleri ile beraber yaşamın her alanına yansıtabilen öğretmen adayları yetiştirmeyi hedefleyerek eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Misyonumuz

Lisans eğimi süresince öğrenci alan bilgisi ve becerileri, öğretmenlik ve meslek bilgisi becerileri, genel kültür dersleri alarak program yeterlilik koşullarını yerine getirmektedir. Öğretim programının gerekleri, milli eğitimin ve sanat eğitiminin esasları düşünülerek yetiştirilen öğrenciler, sanat eğitiminin önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu bütünlük içerisinde hedef, görsel sanatlar öğretmeni adaylarının alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür bakımından donanımını sağlamak ve alanı ile ilgili çağdaş yaklaşımları takip eden, yaratıcı, araştırmacı ve üretken bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Resim öğretmenliği programının vizyonu, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında sanat ve sanat eğitimini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda kavrayabilen, edinilmiş davranışları estetik birikimleriyle beraber yaşamın her alanına yansıtabilen resim öğretmenleri yetiştirmektir.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.