Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

  • Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında toplam 246 öğrenciye 7 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi ve diğer programlardan gelen öğretim elemanları ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2006–2007 Akademik yılından başlayarak öğrenci kabul eden bu programda, öğrencilere alan bilgisi, genel kültür ve genel eğitim dersleri verilmektedir. 2009-2010 Eğitim-öğretim yılından itibaren II.Öğretime öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Misyonumuz: Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan demokratik ve etik değerlere saygılı; dünya, ülke ve çevre sorunlarına duyarlı; bilim ve teknoloji okuryazarı; bilimi ve bilimin doğasını anlayabilen; olumlu bilimsel tutuma ve değerlere sahip; gelecek nesilleri eğiteceğinin farkında ve bunu gerçekleştirecek sorumluluğa sahip; çağın gereklerine göre kendini sürekli olarak yenileyebilen; gelişime ve değişime açık; ; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan akademisyen ve fen ve teknoloji öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca fen ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve ülkemizdeki öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Vizyonumuz: Ülkemizin zamanın gereklerine uyum sağlayarak bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gereksinim duyduğu fen ve teknoloji öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye’nin ve dünyanın en iyi kurumu olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Ana Bilim Dalımız; öğretim elemanı kadrosunu güçlendirmeye, diğer disiplinlerde öğretimi yürüten öğretim elemanlarıyla işbirliğini arttırmaya, lisans ve lisansüstü düzeyde yürütülen derslerin ve tez çalışmalarının ulusal ve uluslararası literatürdeki gelişmelerle uyum içinde olmasına, ulusal ve uluslararası düzeydeki proje, makale ve araştırma çalışmalarına katılımın artarak sürekliliğin sağlanmasına ve yansıtıcı, eleştirel, analiz sürecini sürekli hâle getirmeye nitelikli bir gelişimin sağlanması için çaba gösterir.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.