Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

  • Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tanıtım

2006-2007 eğitim-öğretim yılı güz döneminde İlköğretim Bölümü bünyesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı olarak kurulmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümü altında Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Programın amacı, ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için ihtiyacı olan demokratik ve etik değerlere saygılı; dünya, ülke ve çevre sorunlarına duyarlı; bilim ve teknoloji okuryazarı; bilimi ve bilimin doğasını anlayabilen; olumlu bilimsel tutuma ve değerlere sahip; gelecek nesilleri eğiteceğinin farkında ve bunu gerçekleştirecek sorumluluğa sahip; çağın gereklerine göre kendini sürekli olarak yenileyebilen; gelişime ve değişime açık; ; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan akademisyen ve fen ve teknoloji öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda liderlik yapmaktır. Ayrıca fen ve teknoloji alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirerek bu alanda ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan profesyonel eğitimcileri yetiştirmek ve ülkemizdeki öğretim programının niteliğini ulusal ve uluslararası gruplar, topluluklar ve araştırmacıların katkılarıyla daha ileri taşımaktır.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Öğrenciler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav bir dönem sonu sınavına girer. Ara sınavın %40’ı, dönem sonu sınavının % 60’ı alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarısız olan öğrenciye bütünleme sınavı hakkı verilir. Ayrıca mezuniyet aşamasında bir dersten başarısız olduğu için mezun olamayan öğrencilere tek ders sınav hakkı tanınır. 

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.