Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

  • Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tanıtım

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında açılmış ve halen eğitim-öğretime devam etmektedir.

Anabilim Dalımız vizyon olarak Türkiye’nin her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi iyi bilen ve bu işi severek yapan öğretmenler yetiştirerek, eğitimin, toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmeyi amaçlamaktadır.

Matematik Eğitimi Programı: • Alanındaki konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan • Matematik eğitiminin temel hedefleri ışığında profesyonel bir gelişim sağlayan, • Teorik bilgiler ile uygulama arasında bir köprü kurabilen, • Problem çözme becerisi gelişmiş, • Eleştirel düşünebilen, • Takım halinde çalışabilen, • Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullanan. • Yaratıcılık ve yeniliklere açık olan • Eğitim ve öğretim ortamlarını hedeflere uygun olarak tasarlayabilen • Meslektaşları ve öğrencileri ile mesleki ve etik konularda işbirliği içerisinde olan, • Kendi mesleki gelişimini sağlayacak kaynaklara ve profesyonel ağlara erişmeyi bilen, • Bilginin doğasını kavramış ve bunun topluma olan etki ve yararlarının farkında olan bireyler yetiştirmektir.

Bu bölüm, 4 yıllık Eğitim Fakülteleri kapsamında, 240 AKTS kredilik lisans derecelendirme sistemine tabidir. Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilere İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında Lisans Diploması verilir.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.