İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

  • İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
  • Tanıtım


İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalının 2020 - 2021 eğitim - öğretim döneminde lisans seviyesinde eğitim ve öğretime başlaması öngörülmektedir. Ana Bilim Dalı üç doktor öğretim üyesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

İngiliz Dili Eğitimi öğretim programı; dil becerileri, dilbilim, çeviri kuram ve uygulamaları, drama, dil öğretimi, İngiliz edebiyatı, bilgisayar destekli dil öğrenimi, ikinci dil edinimi gibi birçok farklı alanlarda dersler içermektedir. Disiplinler ve kültürlerarası bir yaklaşımı yansıtan öğretim programımız, mesleki bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra kültür dersleri ile öğrencilerimize farklı beceriler ve yeterlilikler edinebilecekleri olanaklar sunmaktadır.

İngiliz Dili Eğitimi programının eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerin lisans eğitimlerini başarılı bir biçimde sürdürebilmeleri için bölümümüzde zorunlu hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. Eğitim - öğretim yılı başında üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından öğrencilerimizin yabancı dil seviyesini tespit etmek için İngilizce Yeterlik Sınavı (English Proficiency Exam) gerçekleştirilmektedir. İngilizce Yeterlik Sınavından 60 puan ve üzeri alan ya da YDS ve/veya YÖKDİL’den 80 ve üzeri bir puan (Sınav sonuç belgesi üç yıldan eski olmamak şartıyla) alan öğrencilerin muafiyet işlemleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılarak söz konusu öğrenciler doğrudan birinci sınıftan başlayabilir.

Uluslararası deneyim ve bilgi paylaşımına değer veren İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı, Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği kapsamında yürütülen karşılıklı anlaşmalar ile öğrencilerimize faklı Avrupa ülkelerinde belirli süreler eğitim alma olanağı sağlamaktadır.
Taşlıçiftlik Yerleşkesi 60150 Tokat/TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.